ජපන් භාෂා පන්ති / Japanese Language Classes / 076 70 79 063

Posted by: Thushanthi, 08 Aug, 2019
Ad Detail
  • Locality Colombo, Western Province
  • Ad Type Offering
  • Posted by Individual

ජපානයේදී ජපන් භාෂාව පිළිබද උපාධිය හදාරා ඇත.
ජපානයේ දීර්ග කාලයක් ජීවත් වීම හේතුවෙන් ජපන් භාෂාව හා ජපන් සංස්කෘතිය පිළිබදව අත්දැකීම්ද සමගින් ඉගැන්වීමට හැකියාව ඇත.

O/L, A/L, JLPT, NAT ( Level 05,04,03,02) විභාග සදහා සූදානම් කරවීම.
කුඩා ළමුන් සදහා පන්ති පැවැත්වේ (01 වසර සිට 09 වසර දක්වා)

පිළියන්දල, කැස්බෑව මොරටුව, මහරගම, කොට්ටාව, හෝමාගම, පනාගොඩ, ගොඩගම, අතුරුගිරිය, කඩුවෙල, පාදුක්ක, හංවැල්ල, කොස්ගම, අවිස්සවේල්ල, ඉංගිරිය, හොරණ යන ප්‍රදේශයන් වල නිවසට පැමිණ ඉගැන්වීම් කටයුතු සිදුකරනු ලැබේ. - කාන්තාවන් සදහා සහ කුඩා ළමුන් සදහා පමණයි.

ජපන් භාෂා ආයතනයේදී දිවා කාලයේදී පන්ති වලට සහභාගි විය නොහැකි සිසුන් සදහා රාත්‍රී කාලයේදී පන්ති පැවැත්විය හැක.

හෝමාගම, පාදුක්ක, හොරණ යන ප්‍රදේශයන් වල පන්ති පැවැත්වේ.

375 Per Hour

076 70 79 063

Email this Advertiser

* Name :
* Email :
Mobile :
* Message :
 
 

Contact Detail

Thushanthi
Kendalanda, Avissawella Road, Homagama, Colombo,
Western Province
Safety tips for Buyers
  • Make the payment only after you receive the item.
  • Always meet the seller at a safe location.
  • Do not pay until you have verified the item.
Read more

Share on :