පිළියන්දල ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 17 ක ඉඩමක් වර්ග අඩි 1750ක නිවසක් සමගින්.

Posted by: Shajith Darshana, 25 Sep, 2020
Rs 9,500,000
Ad Detail
  • Locality Piliyandala, Western Province
  • Bedrooms4 BHK
  • Bathrooms1
  • Ad Type Offering
  • Posted by Individual

පිළියන්දල, දැල්තර ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 17 ක ඉඩමක්
වර්ග අඩි 1750ක නිවසක් සමගින්.
ඉදිරිපසින් හා පිටුපසින් අඩි 20 පාර
පිළියන්දල නගරයට කි.මී 3.4 (විනාඩි 10)
මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයට කි.මී 2.8 (විනාඩි 8)
දැල්තර කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයට මී. 650
පිළියන්දල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයට විනාඩි 9 (කි.මී 3.4)
නිදන කාමර 3,
සේවක කාමර 1,
නිවසේ ඇතුළත නාන කාමරය,
කුස්සිය,
කෑම කාමරය,
සාලය,
පෝටිකෝව,
මුදල් හදිස්සියක් සඳහා වහාම විකිණේ.
ඉඩම බැලීමෙන් පසු ගණුදෙනු සාකච්චා කරගත හැක.
අතරමැදියන් අනවශ්‍යයි.
අමතන්න 0712137016

Email this Advertiser

* Name :
* Email :
Mobile :
* Message :
 
 

Contact Detail

Shajith Darshana
Dalthara, Piliyandala, Piliyandala,
Western Province
Safety tips for Buyers
  • Make the payment only after you receive the item.
  • Always meet the seller at a safe location.
  • Do not pay until you have verified the item.
Read more

Share on :