මහරගම, නාවින්නේ දෙමහල් නිවසක් විකිනීමට.

Posted by: R.P.P Rajapaksha, 17 Sep, 2020
Rs 36,000,000
Ad Detail
  • Locality Maharagama, Western Province
  • Bedrooms5 BHK
  • Bathrooms2
  • Ad Type Offering
  • Posted by Individual

මහරගම, නාවින්නේ දෙමහල් නිවසක් විකිනීමට.

•ස්ථානය - නාවින්න, හයිලෙවල් පාරේ සිට මීටර් 350 ක් දුරින්.
•ඉඩමේ ප්‍රමාණය- පර්චස් 10.25 (අඩි 10 පළල මාර්ග අයිතිය සමඟ )
•නිදන කාමර - 05
•තවත් නිදන කාමරයක් ඉදි කරමින් පවතී.(දෙවන් මහලේ)
•නාන කාමර- 02
•නිවසේ ප්‍රමාණය- වර්ග මීටර් 2650
•මිල- රු.36,000,000 /- (මිල ගණන් සාකච්ඡා කර ගත හැක)

විමසීම් - 0718 044 814 / 0112 801466

වැඩි දුර විස්තර

•පහළ මහල නිදන කාමර 3, සාලය, කෑම සාලය, කුස්සිය හා නාන කාමර 1 කින් සමන්විතය.
•දෙවන මහල නිදන කාමර 2 , සාලය, කෑම සාලය, කුස්සිය හා නාන කාමර 1 කින් සමන්විතය.
•දෙවන මහලේ වෙනම නිදන කාමරයක් ඉදි කරමින් පවතී.
•මහල් දෙකට වෙන වෙනම විදුලි පහසුකම් ඇත.
•ළිං ජලය සහ නල ජලය පහසුකම් ඇත.
•හයිලෙවල් පාරට ඇත්තේ මීටර් 350 ක දුරකි.
•මහරගමට දුර කි.මී 1.5 කි.
•නුගේගොඩට දුර කි.මී 2.5 කි.
•ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයට කි.මී 1,බොරලස්ගමුවට කි.මී
2.8
•ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහලට කි.මී 3, ආයුර්වේද රෝහලට කි.මී 1.4, පාර්ලිමේන්තුවට කි.මී 5
•බැංකු, දුම්රිය ස්ථානය, පොලිස් ස්ථානය, සුපිරි වෙළඳ සැල් නිවසේ සිට කි.මී 2 ක් ඇතුලත.
•සාමකාමී හා ආරක්ෂිත නේවාසික පරිසරයක පිහිට ඇත.
•වාහන නවතා තැබීමේ පහසුකම් සහිතය.
•නිරවුල් ඔප්පු හා අනුමත ප්ලෑන් සහිතය.

විමසීම් - 0718 044 814 / 0112 801466


Two Units House For sale in Nawinna, Maharagama
•Location- Nawinna, Maharagama (350 m to Highlevel Road)
•Land Size- 10.25 Perches Land with 10 ft Road Access
•Beds- 05
•An additional bed room is under construction
•Baths- 02
•House Size (sqft)- 2650
•Price- Rs.36,000,000/- (Price can be negotiable)

Contact- 0718 044 814, 0112 801466

More details
•3 Bed rooms, living Room, Dining room, kitchen and 1 bathroom in ground unit.
•2 Bed rooms, living Room,Dining room, kitchen and 1 bathroom in upper unit.
•An additional bed room is under construction.
•Separate Electricity for both units.
•Pipe borne water and well water.
•350 m to Highlevel Road.
•1.5 km to maharagama.
•2.5 km to nugegoda.
•Close proximities to University of Sri Jayawardhanapura (1km), Boralasgamuwa (2.8km), Sri jayawardhanapura National Hospital (3 km), Ayrweda Hospital (1.4 km), Parliament (5km)
•Police station,railway station,banks, markets etc..are within about 2 km to the Property.
•Peaceful and well secured residential area.
•Parking facility.
•Clear Deeds and approved plans

Contact- 0718 044 814, 0112 80146

Email this Advertiser

* Name :
* Email :
Mobile :
* Message :
 
 

Contact Detail

R.P.P Rajapaksha
Maharagama,
Western Province
Safety tips for Buyers
  • Make the payment only after you receive the item.
  • Always meet the seller at a safe location.
  • Do not pay until you have verified the item.
Read more

Share on :