සපුගස්කන්ද අවටින් පර්චස් 10 ක ඉඩමක්

Posted by: S N CHANDRASEKARA, 31 Jan, 2020
Rs 235,000
Ad Detail
  • Locality Kiribathgoda, Western Province
  • Ad Type Offering
  • Posted by Individual

සපුගස්කන්ද සමෘද්ධි මාවතේ,පර්චස් 10 ක ඉඩමක් හෙයියන්තුඩුවෙන්.කිරිබත්ගොඩ නගරයට විනාඩි 15, කඩවත හා කඩුවෙල අධිවේගී පිවිසුමට විනාඩි 20.විදුලි,ජල,දුරකථන පහසුකම් සහිත වෙල්යායට මුහුණලා පිහිටි නිස්කලංක ඉඩම විකිණීමට.අනුමත පිරිසිදු ඔප්පු සහිතය.පර්චසය 235,000.සාකච්ඡා කල හැක.

Email this Advertiser

* Name :
* Email :
Mobile :
* Message :
 
 

Contact Detail

S N CHANDRASEKARA
Kiribathgoda,
Western Province
Safety tips for Buyers
  • Make the payment only after you receive the item.
  • Always meet the seller at a safe location.
  • Do not pay until you have verified the item.
Read more

Share on :