සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව පුනරීක්ෂන පන්ති

Posted by: Akila Randima Dilushan, 16 Oct, 2020
Ad Detail
  • Locality Hambantota, Southern Province
  • Ad Type Offering
  • Posted by Individual

ඔයලට මේක කරන්නේ ඔන්ලයින් සූම් ඇප් එක හරහා..ඉතින් ඔයාලා වට්සැප් ග්ෲප් එකට ජොයින් වෙලා ඉන්න.ඔයාලා බන්කු ගිනුමට පන්ති ගාස්තු ගෙව්වම රිසිට් එක වට්සැප් එකට පොටො එකක් ගහල ඩැම්මම අපි ඔයාලගෙ වට්සැප් එකට ලින්ක් එක එවනව...එටකොට එ ලින්ක් එකෙන් ගිහින් පන්තියට ජොයින් වෙන්න පුලුවන්..

වට්සැප් නම්බර් 0715742856
පන්ති ගාස්තු මාසෙටම 600 යි..

එක පාරක් ගෙව්වම සති හතරක් ඔයාට පන්තියට ජොඉන් වෙන්න පුලුවන්..එ සති හතරට ආදාල ලින්ක් එවනවා ඔයාලට

Email this Advertiser

* Name :
* Email :
Mobile :
* Message :
 
 

Contact Detail

Akila Randima Dilushan
A201,, Hambantota,
Southern Province
Safety tips for Buyers
  • Make the payment only after you receive the item.
  • Always meet the seller at a safe location.
  • Do not pay until you have verified the item.
Read more

Share on :