කාමර කුලියට දීමට තිබේ- බියගම Rooms for Rent- Biyagama

Posted by: Ranga, 07 Mar, 2023
Rs 12
Ad Detail
  • AD ID 1730612
  • Locality Gampaha, Western Province
  • Bedrooms1 BHK
  • Bathrooms1
  • Ad Type Rent
  • Posted by Individual

කාමර කුලියට දීමට තිබේ (උඩු මහල) බන්ඩාරවත්ත හන්දිය බියගම
නවීන කාමර, නාන කාමරය, කුස්සිය - සම්පූර්නයෙන්ම ටයිල් කර ඇත, නල ජලය, විදුලිය
ඉතාම අරක්ශකාරි වටපිටාවකි.
පිවිසුම් මාර්ග: කඩුවෙල, දෙල්ගොඩ, කැලනිය, මල්වාන, කිරිබත්ගොඩ, ගම්පහ, කොලඹ
කඩුවෙල අධිවීගි මර්ගයට කි.මි.1.5 - කඩවත -මාතර - කටුනායක
කුලී රථ, රොහල් දිවා-රාත්‍රී, වෙලඳ සැල්, බැංකු ආදී සියලු නාගරික පහසුකම් අත ලගම
187/c බන්ඩාරවත්ත හන්දිය, බියගම. බස් නැවතුම අසලම.
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0766 322 688 / 0752035010

Annex for Rent (upstairs) Bandarawatta junction Biyagama
New Annex with bathroom, fully tiled, Tap water, electricity.
Extremely secure place.
Access Roads- Kaduwela, delgoda, kelaniya, malwana, kiribathgoda, gampaha and Colombo
1.5 km to Kaduwela highway entrance kadawatha-mathara- Katunayke
Quick access to taxi, supermarkets, hospitals day - night, all banks and ATM, all urban facilities
187/C Bandarawatta junction, Biyagama. Next to bus stand.
Call now 0766322688 / 0752035010

Email this Advertiser

* Name :
* Email :
Mobile :
* Message :
 
 

Contact Detail

Ranga
187/C Bandarawatta junction, Biyagama. Next to bus stand., Gampaha,
Western Province
Safety tips for Buyers
  • Make the payment only after you receive the item.
  • Always meet the seller at a safe location.
  • Do not pay until you have verified the item.
Read more

Share on :